Our offer

mała-flag_of_the_united_kingdom  flaga_polski mała7044

Welcome to Yacht Delivery Worldwide

Best Sailing Club 

offers several services to both the recreational and commercial yachting communities.
Yacht Delivery Worldwide  is one of those services. If mutually agreed, we will contract with you to move your boat from its current on the water location (departure port) to another on the water port (arrival port) under the control of a fully qualified  licensed Captain and Yacht Crew.

We offer : 

 •  planning the voyages according to agreement
 •  leading the yacht and the crew during her cruises
 •  establishing high level of safety of the people onboard
 •  building well trained crew team, keeping the crew trained according to IMO, SOLAS, MARPOL, MARSEC regulations
 •  keeping the yacht always in high conditions
 •  supervising vessel’s onshore
 •  follow up crew and vessel certificates, keeping the crew and the vessel high level of certification
 •  represent the owner in the best way, in local and foreign ports
 •  continuous contact with the Company


azi 68

It is our policy not to deliver any vessel without a licensed captain and at least one additional crewmember. Maritime Code  requires each vessel to maintain a proper lookout. Under these rules every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and the risk of collision. A proper lookout is a crewmember other than the captain. Our captains and crew work extremely well as a team, each knowing and understanding the others abilities and requirements. Our primary responsibility is to deliver your vessel as safely and efficiently as possible. We will do so using our own crew. Our captains and crew members are extremely well team with vast experience in delivering the yachts and sailing/motor vessels . We will do this by using its own crew but of course the presence of a representative of the Owner is welcome on board.

247389_10151107902354024_1359622638_n
flaga_polski mała7044

Witamy w Yacht Delivery Worldwide 

Best Sailing Club 

oferuje społeczności żeglarskiej szereg usług zarówno rekreacyjnych i serwisowych .
Przeprowadzanie jachtó jest jedną z tych usług. Przeprowadzimy Twój Jacht z bieżącej lokalizacji do innego portu pod kontrolą wykwalifikowanego  licencjonowanego kapitana i załogi na podstawie szczegółowej umowy.

Oferujemy :

 • Zaplanowanie rejsu, przygotowanie techniczne, nawigacyjne i aprowizacja zgodnie z umową
 • Prowadzenie jachtu żaglowego lub motorowego i dowodzenie załogą
 • Zabezpieczenie wysokiego poziomu bezpieczeństwa osób na pokładzie
 • Stworzenie i wyszkolenie załogi zgodnie z IMO SOLAS, MARPOL, MARSEC
 • Utrzymywanie zastanego stanu technicznego jachtu
 • Nadzór statku na wodzie, w porcie i  na lądzie po wyslipowaniu
 • Zabezpieczenie odpowiednich dokumentów załogi i statku
 • Reprezentowanie właściciela w jak najlepszy sposób w portach lokalnych i obcych
 • Ciągły kontakt z Armatorem

Zajmujemy się transportem jachtów dostarczając licencjonowanego kapitana i co najmniej jednego członka załogi . Kodeks Morski wymaga, by na każdym każdym statk utrzymywano stałą obserwację. Zgodnie z tymi przepisami każdy statek przez cały czas utrzywać właściwą obserwacje wzrokową i słuchową, jak również przy użyciu wszystkich dostępnych środków, odpowiednich w istniejących okolicznościach i warunkach tak, aby dokonać pełnej oceny sytuacji i ryzyka zderzenia.  Nasi dowódcy i członkowie załogi to wyjątkowo także zespół, o olbrzymim doświadczeniu w przeprowadzaniu jachtów i statków żaglowych i motorowych. Naszym podstawowym zadaniem jest dostarczyć statek bezpiecznie i efektywnie, jak to tylko możliwe. Zrobimy to za pomocą własnej załogi ale oczywiście obecność przedstawiciela Armatora jest mile widziana na pokładzie.

 

mała-flag_of_the_united_kingdom

Yacht Delivery Worldwide (section of Best Sailing Club) offers professional yacht delivery services 

 • We deliver yachts, where you want.
 • Wet take great care in the delivery of your yacht
 • We take the time to pay attention to every detail to ensure a smooth and trouble free delivery of your boat.
flaga_polski mała7044

Yacht Delivery Worldwide(grupa Best Sailing Club) oferuje profesjonalną usługę przeprowadzania jachtów.

 • Dostarczamy Twój Jacht, dokąd zapragniesz
 • Zrobimy to z wielką starannością
 • Wykorzystamy swoje całe doświadczenie, by zapewnić płynne i bezproblemowe  przeprowadzenie Twojego Jachtu do celu.